Food & waste scan

Inzicht krijgen in derving

In samenwerking met The Foodprofessor heeft Bidfood een food & waste scan ontwikkeld. Met deze scan kunt u op een eenvoudige en duidelijke manier de derving van uw organisatie in kaart brengen.

Bespaar geld, gooi minder weg


Jaarlijks wordt er naar schatting tussen de 4 en 6 miljard euro aan voedsel weggegooid. Een deel van deze derving is onvermijdelijk, maar het merendeel kan uitstekend beperkt worden door het beter plannen van de productie of door optimalisatie van de inrichting van een menucyclus.

Food & waste scan


Door de registratie van de verschillende processtappen wordt de derving in kaart gebracht en worden mogelijkheden tot besparing weergegeven. De besparing wordt gerealiseerd door een beperking van de inkoop- en productiekosten, maar ook van kosten voor de verwerking van afval.

Nulmeting

Tijdens de nulmeting wordt het proces van de organisatie beoordeeld en worden de meetpunten bepaald. Naar aanleiding van de meting wordt een rapportage opgesteld en besproken met de organisatie. Op deze manier kan enige tijd na invoering eenvoudig in kaart gebracht worden wat het verdienmodel is geweest door de food & waste scan te gebruiken.

De voordelen op een rijtje

- Beperken van kosten voor maaltijdvoorziening;
- Bewustwording bij medewerkers en management van derving binnen de organisatie;
- Vergroting van maatschappelijke betrokkenheid;
- Verbetering van kwaliteitsimago;
- Bij het halen van kritische waste-indicatoren ontvangt de organisatie een certificaat;
- Verbeteren van maaltijdconcept door herinvestering van de besparingen.

Meer weten?
Neem contact op